25 Kasım 2013

Adrian Zograffi'ye Mektuplar - 2

II. ERTUĞRUL DÖNEMİ VE ISLAHATLARI

V. Ertuğrul, II. Ertuğrul'un, aslında I. Ertuğrul'un hastaneye yatırılmış hali olduğunda uzun yıllar boyunca ısrar etmişse de, VI. Ertuğrul zamanında, kurukmasında kralın bizzat önayak olduğu tarihçilerden oluşan bir komite, II. Ertuğrul'un tümüyle farklı bir kişilik olduğunu ve yaptıkları ile ardında bıraktıklarından da bunu anlamanın kolaylıkla yapılabileceğini kanıtlarıyla ortaya koyar.

II. Ertuğrul'un ülkesine en büyük hizmeti belki de kitap okumanın yaygınlaştırmasıyla ilgili çabalarıdır.  Özellikler en sevdiği yazar Yaşal Kemal'dir.


Bu sanat düşkünü değerli şahsiyet, genç yaşta geçirdiği elim bir trafik kazasıyla halkını terkeder. Kendisini saygıyla anıyoruz.Hiç yorum yok: